Folúntais | Traenáil & Forbairt | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Traenáil & Forbairt

Folúntais

Déantar gach folúntas i TG4 a fhógairt ar an leathanach tg4.ie/foluntais.


OIBREOIR OB FAOI OILIÚINT

Cuirfear fáilte roimh iarratais d’oibreoir OB faoi oiliúint le Nemeton ag obair ar bheochraolta spóirt do TG4.
Is deis iontach í seo do dhuine a bheadh ag tosnú amach sa tionscal agus suim ar leith acu i réimse na mbeochraolta spóirt. Beidh an té a cheapfar ag fáil taithí i mbunscileanna OB agus taithí phraicticiúil i réimsí graificí, físmheascadh agus stiúrú. Is post lán-aimseartha ar chonradh bliana (12 mí) é seo, lonnaithe sa Rinn i gCo. Phort Láirge. Breis Eolas.


LÉIRITHEOIR CÚNTA TEILIFÍSE

Tá Red Shoe Productions ag lorg Léiritheoir Cúnta Teilifíse.
Is post lán-aimseartha an chonradh bliana (12 mí) é seo, lonnaithe sa Rinn, Co. Phort Láirge. Beidh an té a cheapfar ag obair le Red Shoe Productions ag léiriú cláir i réimsí Ealaíona agus Ceoil, Gradam Ceoil TG4 ina measc. Is deis iontach í seo le taithí gairmiúl a fháil san earnaíl cruthaitheachs seo. Breis Eolas.


CRIÚ Á LORG AG ROS NA RÚN

Tá Ros na Rún ag lorg iarratais ó chriú do Sraith 24, a bhéas á léiriú ó mhí Lúnasa 2019 ar aghaidh.

Cuirimid fáilte roimh iarratais i ngach rannóg ach go háirithe Fuaim, Smidiú, Stáitse, Léiriúcháin, Eagarthóireacht agus Dearadh. Seol do CV mar aon le litir iarratais chuig leiriuchain@rosnarun.com roimh an Aoine 26 Aibréan 2019.

Cuirfear fáilte roimh iarratais i nGaeilge. Is fostóir comhionnanais é Ros na Rún.


Chomh maith leis sin, bíonn na folúntais reatha le feiceáil ar láithreáin ghréasáin ar nós:
 
Peig.ie   

Tuairisc.ie   

UnaG.ie   
 
 
IFTN.ie   
 
 
ILBF.ie   
 

Fógraíocht