Mír a hAon | Cúrsaí IdirnáisiúntaCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Cúrsaí Idirnáisiúnta

Cúrsaí Idirnáisiúnta (Mír a hAon)

Trascríbhinn

– Ní raibh ann ach turas farraige seacht gciliméadar, ach ag brath ar dhath do chraicinn bhí baol ann nach bhfillfeá. ’Sé seo Robben Island, siombail ghruama ó ré an Apartheid.

– Thug Thulani Mabaso sé bliana teanntaithe sa phríosún so. Inniu, bhí scéalta cruatáin agus crógachta le roinnt aige.

– Idir 1961 agus 1991, bhí breis agus trí mhíle príosúnaí (sic) polaitiúil faoi ghlas anseo. Ina measc, bhí Nelson Mandela a chaith ocht mbliana déag ar an oileán so.

– Bhuel, tá sé cabhrach, eh, chun an íobairt a bhí ag teastáil chun an tsaoirse a bhaint amach a bhí anseo a thuiscint – ar leibhéal an duine, ar leibhéal an chomhluadair a bhí i gceist…na hiarrachtaí a rinneadh iad a bhriseadh…

– Is iontach an fealsúnacht (sic) a tháinig as an áit seo. Is iontach an daonnachas a tháinig as an áit seo. Agus is iontach an chaoi inar éirigh leo coinneáil leis agus seans a thabhairt dos na glúnta a bhí le teacht, go mbeadh seans acu a bheith saor.

– Seán Mac an tSíthigh, Nuacht TG4, Robben Island san Afraic Theas.

A: Freagair na ceisteanna

B: An Afraic Theas

Céard atá ar eolas agat faoi Nelson Mandela agus an Afraic Theas? Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • Cén fáth a bhfuil cáil ar Nelson Mandela?
  • Cén ghluaiseacht lenar bhain sé?
  • Cén fáth ar cuireadh sa phríosún é?

 

C: Bochtanas ar fud na cruinne

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • Cad iad na tíortha is saibhre?
  • Cad iad na tíortha is boichte?
  • Cén fáth a bhfuil an easpa cothromais seo sa domhan, dar leat?
  • Cad is brí leis na tearmaí ‘an chéad domhan’ agus ‘an tríú domhan’ ó thaobh cúrsaí forbartha de?
D: Carthanacht thar lear agus sa bhaile

Seo thíos roinnt dúshlán atá os comhair daoine in Éirinn agus thar sáile i láthair na huaire. Le do ghrúpa, déan liosta de na réitigh atá agaibhse ar gach ceann.

Níl ar chumas teaghlaigh ar leith i do cheantarsa trí bhéile sa lá a chur ar fáil dá gcuid páistí.

Réiteach:

 

Tá seandaoine i do cheantar áitiúil nach bhfuil in ann cócaráil dóibh féin agus ní bhíonn comhluadar rialta acu.

Réiteach:

 

Feictear duitse go bhfuil go leor daoine ar nós cuma liom faoi ocras a bheith ar dhaoine agus daoine a bheith gan dídean i do cheantar.

Réiteach:

 

Dar le Concern, tá 795 milliún duine gann ar bhia faoi láthair agus is éard is cúis leis sin, go ginearálta, ná coinbhleacht agus tubáistí aeráide.

Réiteach:

 

Tá teaghlaigh iargúlta ina gcónaí sa Chéinia atá ocrach de bharr triomaigh.

Réiteach:

 

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.