Ceacht: An Fharraige | An FharraigeAn Teastas SóisearachTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

An Fharraige

An Fharraige

Trascríbhinn

Bhí Cinnéideach ag iascach anso thuas. Fear pósta, agus bhí a bhean saghas imníoch mar gheall air.

Agus ná bhí sé sa Daingean lá, lá aeraigh is dóigh liom, agus bhuail sí le bean feasa.

Agus dúirt sí a scéal léi: “Táim imníoch mar gheall ar m’fhear céile mar tá sé ag iascach amuigh i ndrochaimsir…”

— agus ag gabháilt do mhaicréil istoíche a bhídis —

“An bhféadfainn aon ní a dhéanamh chun é a choimeád sábháilte?”

‘Séard a dúirt sí leis, “Má fhaigheann tú píosa d’éadach dearg, agus fuáil isteach ina chulaith oil  é, ina éadaí iascaigh é; ach ná habair faic leis.”

So, dhein sí é sin.

Agus bhí ag éirí go breá leis, agus tar éis tamaill, bhí sí saghas imníoch agus dúirt sí, “B’fhéidir go rabhas-sa ag plé le déithe bréige nó rud éigint mar sin.’

So, bhain sí an sagart amach i mBaile an Fheirtéaraigh. Agus dúirt sí leis an sagart an rud a bhí déanta aici. Chaill seisean a cheann, agus dúirt sé léi dul abhaile agus an t-éadach a bhaint amach as a chlóca oilskin a bhí air.

Agus dhein. Agus an oíche sin, bádh é anso thuas.

So, bhí rud ag baint leis sin chomh maith. Sin scéal fíor.

Gluais
Cinnéideach = ball de mhuintir Uí Chinnéide, ag iascach = ag iascaireacht, anso = anseo, ná bhí = nach raibh, lá aeraigh = lá féile, ag gabháilt = ag gabháil, istoíche = san oíche, maicréil = spéiceas éisc, ronnach, faic = dada, dhein sí = rinne sí, go rabhas-sa = go raibh mé, rud éigint = rud éigin
Réamhobair

Féach ar an bhfíseán sula bhfreagraíonn tú na míreanna thíos. Bain úsáid as an trascríbhinn thuas le cuidiú leat.

Anailís Ghinearálta

Freagair na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

 • Cé as Seánín?
 • Cén chaoi a bhfuil sé sin ar eolas agat?
 • Roghnaigh cúpla sampla de na leaganacha canúnacha teanga atá ag Seánín. An ndeir tusa an rud céanna le Seánín?
Grinn-anailís

Freagair na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

 • Cén tslí bheatha atá ag Seánín?
 • Cén seánra lena mbaineann an scéal? Déan cur síos do do pháirtí ranga ar na cúiseanna a gceapann tú amhlaidh.
 • Cén tréimhse lena mbaineann an téacs seo? Aimsigh na leideanna atá sa téacs.
Achoimre

Féach leis an scéal a insint i d’fhocail féin, ag baint úsáide as an leagan amach thíos mar chabhair.

 • Réamhrá (An áit agus na daoine atá i gceist)
 • Croí an Scéil (An Fhadhb)
 • An Eachtra (An méid a tharla)
 • An Corr sa Scéal (Toradh ar an méid a tharla)
 • Críoch

Abhaile

Bileog Oibre

Amhrán


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.