TG4 | Coimisiúnú | Coimisiúin | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

Spriocanna 2020

TG4 Foghlaim – Ábhar Oideachasúil do Dhaltaí Iar-Bhunscoile 9ú Deireadh Fómhair, 2020
POTA BREISE 9ú Deireadh Fómhair, 2020
Molscéal 16ú Deireadh Fómhar, 2020
Glúin Nua 13ú Samhain, 2020
Tairiscint do Forbairt Drámaíocht Faoi 35 30ú Samhain, 2020

 


 

TG4 Foghlaim

ÁBHAR OIDEACHASÚIL do DHALTAÍ IAR-BHUNSCOILE

Clár Teilifíse / Míreanna ar Líne.

Cuireann TG4 fáilte roimh chomhlachtaí léirithe a bheadh in ann léiriú a dhéanamh ar ábhar a bheadh mar thacaíocht do dhaltaí iar-bhunscoile, go mórmhór iad siúd atá i mbun scrúduithe Ardteiste agus na Sraithe Sóisearaí don scoilbhliain acadúil 2020/21.

Tá roinnt ábhar tacaíochta ar fáil do lucht Ardteiste agus na Sraithe Sóisearaí cheana féin ar shuíomh TG4 Foghlaim, ina measc léirithe físe ar dhánta na hArdteiste, próifílí ar fhilí, naisc chuig Gearrscannáin agus míreanna ó chláir TG4 ar a bhfuil ceachtanna bunaithe orthu. (TG4.ie/Foghlaim). Ba mhaith linn tuilleadh forbartha a dhéanamh ar ábhar don scoilbhliain romhainn amach.

Cuireann muid fáílte roimh mholtaí d’ábhar oiriúnach ó chomhlachtaí léirithe a mbeadh suim acu tabhairt faoina leithéid. Bheadh súil le stíl léiriú a bheadh tarraingteach, mealltach don lucht féáchana 14 – 18 bliana, ach a mbeadh bunús láidir oideachasúil leis.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


 

POTA BREISE OLLSOLÁTHAIR:

€400,000 sa bhliain ar feadh ceithre bliana

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar Phóta Ollsoláthair sa bhreis i gceann de na réimsí seo a leanas: Ceol Traidisiúnta, Siamsaíocht Náisiúnta, Faisnéis Náisiúnta nó Faisnéis Staire.

Táthar ag súil go mbeidh conradh léirithe an ollsoláthair seo sínithe faoi thús mhí Dheireadh Fómhair 2020. Mairfidh an conradh ollsoláthair ar feadh tréimhse 4 bliana. Beifear ag súil go dtosófar ag cur na gclár ar fáil ó Shamhradh 2021 ar aghaidh ach is féidir cláir a chur ar fáil roimhe sin.

Seo a leanas na critéir le haghaidh cinneadh eagarthóireachta don bhabhta coimisiúnaithe ollsoláthair seo:

  • Caighdeán, cruthaitheacht agus breisíocht an ollsoláthair do chlársceideal TG4
  • Oiriúint eagarthóireachta do riachtanais agus do shealanna sceidil TG4
  • Costas in aghaidh na huaire
  • Taithí ar léiriúchán teilifíse
  • Taithí ar shuim an lucht féachana náisiúnta a spreagadh maidir le hábhar ar na meáin éagsúla
  • Struchtúr láidir gnó ag an gcomhlacht
  • Polasaí ag an gcomhlacht chun úsáid na Gaeilge a fhorbairt
  • Cultúr sa chomhlacht i bhfabhar cómhaoinithe agus comhléirithe

Meastar nach gcaithfidh TG4 níos mó ná €400,000 in aghaidh na bliana ar an ollsoláthar coimisiúnaithe seo. Roghnófar an t- iarratas is fearr i seánra amháin as na cheithre seanrá cláir seo ar leanas:
1. Siamsaíocht Cheoil Thraidisiúnta, 2. Siamsaíocht Fhíorasach, 3. Fíorasach Náisiúnta, 4. Fíorasach Náisiúnta Staire.

 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


 

LÉIRIÚ ÁBHAIR do MOLSCÉAL i gConamara agus Baile Átha Cliath

I bhFómhar na bliana 2018, chuir TG4 tús le dhá bhranda nua Neamhlíníoch, Molscéal, ag díriú ar croí phobal na Gaeilge agus Bloc, ag díriú ar árdán a thabhairt don lucht féachana óg faoi bhun 25 bliana.

Cuireann TG4 fáilte roimh comhlachtaí Léirithe nó léiritheoirí a bheadh in ann cúram Léiriúcháin a dhéanamh do ábhar a chruthú a bheadh mar chranntaca do na h-árdáin seo i gConamara agus Baile Átha Cliath.

Spriocdháta: Dé hAoine 16ú Deireadh Fómhair ag a 4pm
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


 

Glúin Nua 2020: TG4 Ábhar Gearrfhoirme


Ba mhaith le TG4 ábhar gearrfhoirme úr, nuálach agus siamsúil a choimisiúnú a mheallfaidh lucht féachana óg idir 16-34 bliain d’aois, le béim ar leith ar an aoisghrúpa faoi 25. Beidh an t-ábhar digiteach seo, a bheidh den luach léirithe is airde, cruthaithe go príomha d’ardáin TG4 ar líne (Seinnteoir TG4, Cainéal YouTube TG4, IGTV srl). Beidh an t-ábhar is feiliúnaí le craoladh ar chainéal teilifíse TG4 chomh maith.
Faoi stiúir agus faoi mheantóireacht na gcomhlachtaí léiriúcháin, is mian linn glúin nua scéalaithe a thabhairt chun cinn a bhfuil fís ar leith acu don ábhar seo. Táimid sa tóir ar thallann úr idir stiúrthóirí, scríbhneoirí agus daoine nua ar scáileán a thabharfaidh fuinneamh agus dearcadh nua trí ábhar samhailteach a chruthú a spreagfaidh glúin nua de Ghaeil óga.

Spriocdáta: Dé hAoine an 13 Samhain 2020.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


 

Drámaíocht le forbairt a bheidh dírithe ar Dhaoine Faoi 35 Bhliana d’Aois

Sraith drámaíochta mhisniúil, uaillmhianach, charachtar-bhunaithe

Is mian le TG4 agus le Fís Éireann cúig bhunsraith drámaíochta nua, chomhaimseartha charachtar-bhunaithe a fhorbairt a mbeidh tóir ag lucht féachana faoi 35 bhliana d’aois orthu. Ba chóir na smaointe a chuirfear faoinár mbráid a bheith uaillmhianach, misniúil, cruthaitheach, siamsúil agus gur léiriú iad ar an tsochaí, gur súil eile a bheadh iontu a mheallfaidh glúin eile ilchineálach de lucht spéise drámaíochta TG4.

Tá sraitheanna drámaíochta idir 4 agus 8 gclár, 25 nóiméad ar fhad, á lorg againn ach táimid toilteanach smaointe ar faid níos níos faide a mheas. Ba chóir go luífeadh na sraitheanna a chuirfear faoinár mbráid go nádúrtha leis an nGaeilge agus go mbeadh siad taitneamhach do dhaoine a labhraíonn Gaeilge go rialta ach go mbeadh siad tarraingteach freisin do lucht féachana náisiúnta agus idirnáisiúnta níos leithne ó thaobh tuin, grinn, ábharthacht agus cur chuige stíle.

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: an 30 Samhain 2020

 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 

 


Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.