TG4 Beo | Beo | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Beo

Fógraíocht

Ábhar Srianta

Tá srianta réigún ar roinnt d’ábhar TG4, rud a fhágann nach ceadmhach dúinn é a thaispeáint lasmuigh d’oileán na hÉireann.

Léireoidh an leathanach Sceidil cé na srianta atá ar chlár; feicfidh tú siombal (é) d’ábhar atá srianta d’Éire amháin agus an siombail (🚫) d’ábhar nach bhfuil ceadaithe dúinn a sholáthar ar-líne ar chor ar bith.

Do gach clár eile, ba cheart go mbeadh sé le feiceáil i ngach áit ar domhan.

Má tá tú ag breathú ar tg4.ie, is gá duit cinntiú go bhfuil do sheoladh IP cláraithe in Éirinn, le deimhniú go seinnfidh an clár duit. (ipinfodb.com)

Má tá tú ag breathnú ag úsáid APP IOS TG4, is gá duit cinntiú go bhfuil do ‘Location Services’ ar siúl ar do ghaireas.

Inniu ar TG4

Sceideal Iomlán