Vacancies | Corporate | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Corporate


Celtic Media Festival

Taithí Oibre 7 mí (Nollaig 2019 – Meitheamh 2020)

Comhordaitheoir le Féile na Meán Ceilteach

(lonnaithe i nGlaschú, in Albain)

 
Cuirfidh Féile na Meán Ceilteach fáilte roimh iarratais le 7 mí a chaitheamh ag obair le foireann na Féile faoi scéim Taithí Oibre.
Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí na Féile i nGlaschú, in Albain. Beidh roinnt taistil i gceist sa ról. Is i Quimper na Fraince a bheidh Féile na Meán Ceilteach i mí Mheitheamh 2020.
 
Is deis iontach atá anseo do dhuine ar spéis leis dul i mbun oibre i réimse na Poiblíochta, Eagrú Ócáidí nó Cumarsáide. Gheobhaidh an té a cheapfar taithí phraiticiúil ag eagrú Féile idirnáisiúnta na Meán Ceilteach; agus tríd an obair cuirfidh sé / sí eolas ar obair Chraoltóirí, Léiritheoirí agus lucht meán in Éirinn agus ar fuaid na tíortha Ceilteacha uile.
Duine eagraithe a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige atá á lorg.
 
Is faoi scáth TG4 agus Údarás na Gaeltachta a chuirfear an tréimhse taithí oibre ar fáil; agus beidh gné oiliúna i gceist léi freisin.

Bheadh an taithí seo an-oiriúnach do dhuine ón Ghaeltacht a bhfuil Gaeilge líofa aige. Bheadh cumas Fraincise ina bhuntáiste freisin (ach níl sé riachtanach).

Íocfar tuarastal leis an treimhse Taithí Oibre seo.
 
Seol CV mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie
Roimh 5pm an Luan an 7 Deireadh Fómhair.
 
Eolas ar an bhféile le fáil anseo: http://www.celticmediafestival.co.uk/
 
 
Le tacaíocht ó:

 
Féile na Meán Ceilteach – Socrúchán Oibre…..Íoslódáil Sonraí Anseo
 
 


Scéalaí Sinsearach – Ros na Rún

 
Tá Ros na Rún ag lorg iarratais do Scéalaí Sinsearach. Beidh an té a cheapfar ag obair le foireann chruthaitheach Ros na Rún, idir chriú agus cliar chun Sobaldráma de ard chaighdeán a sholáthar don lucht féachana.

Cúraimí/Taithí

 • Ceannasaíocht a dhéanamh ar an bhfoireann scéil agus scripte i Ros na Rún
 • Eagarthóir Scripte Sinsearach
 • Ag obair le Léiritheoirí chun a chinntiú go bhfuil an fís cruthaitheach dá chomhlíonadh sna scéalta
 • Ag plé cúrsaí scripte leis an craoltóir agus ag cinntiú go bhfuil freastal dhá dhéanamh ar an lucht féachana cuí

Cáilíochtaí

 • Gaeilge líofa, idir labhartha agus scríofa
 • Taithí (5 bliana ar a laghad) ar eagarthóireacht scripte / scríbhneoireacht
 • Tuiscint láidir ar cúrsaí scéil agus struchtúr
 • Scileanna Cumarsáide láidre
 • Dea-scileanna bainistíochta ama, agus a bheith in ann oibriú faoi bhrú agus as do stuaim féin
 • Taithí a bheith ag obair le foireann cruthaitheach
 • Eolas fairsing ar lucht féachana Ros na Rún agus ar na scéalta / na caraichtéar

Beidh an post seo lonnaithe sa Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Féadfar an tuarastal a phlé, ag braith ar thaithí.
Má tá suim agat sa phost thuas, déan iarratas i scríbhinn agus seol é go leictreonach le do CV chuig:
siobhang@rosnarun.com

Spriocdháta Iarratais: 20ú Meán Fómhar 2019
Is fostóir comhionnanais í Ros na Rún

 

Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.  Tacaíonn TG4 le  daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Advertisement