19.04.16 | 2016Nuacht RáitisPreas | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

2016

Rogha fotheideal agus cumas Chromecast feasta ar Aip IOS TG4


Tá leagan nua de Aip IOS TG4 anois a thugann an rogha do dhaoine na fotheidil a roghnú nó a mhúchadh agus iad ag féachaint ar ábhar nua-chraolta réamh-thaifeadta.  Sa mbreis air sin, tá daoine in ann ábhar taifeadta a craoladh le gairid ar TG4 a aimsiú ar an Seinnteoir agus é theilgean le Chromecast ar scáileán mór.

Fágann na forbairtí seo – toradh ar thogra deartha agus feidhmithe a chuir foireann theicneolaíochta TG4 féin i gcrích  – gur ag an úsáideoir  feasta atá an rogha agus an cumas fotheidil a roghnú nó a mhúchadh de réir a mhian ar an Seinnteoir.   Cé gur maith le daoine áirithe fotheidil (Bhéarla nó Gaeilge de réir a riachtanas) a bheith ar an scáileán agus iad ag féachaint ar ábhar TG4, tá daoine eile ar fearr leo uathu iad.  Go dtí seo ba dhoiligh an dá dhream (a bhfuil mian dlisteanach acu ar aon) a shásamh ag an am céanna.   Tá réiteach ar fáil anois ar an Seinnteoir. D’ábhar taifeadta a craoltar den chéad uair as seo amach, má tá fotheidil Ghaeilge cruthaithe dó, is féidir iad sin a aimsiú (nó a mhúchadh) ar an Seinnteoir.

Is díol suntais freisin an cumas Chromecast a bheith ag Aip TG4 feasta mar gur minic daoine ag iarraidh ábhar a bhfuil rochtain acu air ar scáileán beag a theilgean le Chromecast lena fheiceáil ar scáileán mór.

Ceaptar go rachaidh na forbairtí seo chun tairbhe d’aicmí go leor i lucht féachana TG4.  Beidh Gaeilgeoirí líofa in ann féachaint ar an ábhar gan fotheidil, tig le daoine ar maith leo fotheidil Bhéarla a bheith ann a mian a shásamh, (ina measc Béarlóirí a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu) agus is féidir le daoine atá ag iarraidh a líofacht Ghaeilge a fheabhsú na fotheidil (i gceachtar teanga, más ann dóibh) a roghnú nó a mhúchadh de réir mar a oireann.

Tá an cumas nua seo do fhotheidil roghnaitheach ar fáil anois ar Sheinnteoir TG4 ar an Aip ar ghairis IOS,  ar Theilifíseáin Chliste agus ar www.tg4.tv  d’aon ábhar réamh-thaifeadta i nGaeilge a céad-chraoladh ar TG4  ó thús na míosa seo.   Tá fáil ar an Aip on Apple App Store (IOS).  Is gá brabhsálaí Explorer 9 nó ina dhiaidh nó Windows 98 nó ina dhiaidh lena fheidhmiú.

Deir Stiúrthóir Aschuir TG4 Lís Ní Dhálaigh gur togra tábhachtach é seo a bhfuil go leor oibre déanta air le bliain. “Is fada muid ag iarraidh an rogha áirithe seo le fotheidil a sholáthar, le freastal ar idir Ghaeilgeoirí líofa, fhoghlaimeoirí agus daoine ar mian leo fotheidil ar chúiseanna éagsúla.  Is céim shuntasach í seo agus is maith linn a bheith tagtha chomh fada seo”.

Breis eolais:

Linda Ní Ghríofa, linda.ni.ghriofa@tg4.ie TG4 091-505228  or 087-9172864

Cuir aithne orainn

@TG4TV
www.tg4.tv
www.facebook.com/TG4TV
www.flickr.com/photos/tg4

Fógraíocht